Disclaimer

Disclaimer

 

Garantieverklaring

Alle informatie, producten, afbeeldingen, foto's en handelsmerken die u op onze website vindt, worden alleen bekendgemaakt voor promotie- en reclamedoeleinden. U mag dergelijke elementen en materiaal alleen downloaden of kopiëren voor privé-, persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Mini Parade geeft geen garanties voor de afwezigheid van schadelijke programma's. Mini Parade is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit, veroorzaakt door of verband houdt met uw gebruik van onze website. Mini Parade geeft geen garantie dat de informatie op onze website juist en volledig is.

Kennisgeving inzake auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Onze website bevat informatie, afbeeldingen, foto's, logo's, handelsmerken, producten, advertenties etc. die het exclusieve eigendom zijn en blijven van Mini Parade. Genoemd materiaal is beschermd tegen ongeoorloofd gebruik door auteursrechten en handelskenmerken. Geen enkel recht, titel en / of belang in enig materiaal of software mag worden geacht aan u te zijn toegewezen als gevolg van een dergelijke download of kopie. U mag dergelijke informatie, afbeeldingen, foto's, handelsmerken, producten en in het algemeen niet geheel of gedeeltelijk reproduceren (behalve voor privé-, persoonlijk en niet-commercieel gebruik), verspreiden, publiceren, verzenden, geheel of gedeeltelijk wijzigen of verkopen. elementen en materiaal op onze website.